Huisregels

Onze huisregels

De opslagunits zijn voor de huurders toegankelijk van maandag t/m zondag van 07.00-21.30 uur. Het is niet toegestaan om buiten de openingstijden op het terrein aanwezig te zijn. Indien u buiten de openingstijden op het terrein aanwezig bent kan dit alarm veroorzaken. Alle kosten voor loos alarm (inclusief die van beveiliging- en hulpdiensten) zijn voor rekening van degene die het alarm veroorzaakt heeft.

In verband met de algemene veiligheid geldt er een rookverbod zowel binnen bij Vonk Opslag als op het terrein buiten Vonk Opslag.

Zorg ervoor dat betalingen op tijd worden gedaan volgens de overeengekomen voorwaarden. Laat het ons op tijd weten als er problemen zijn met de betalingen.

Het is verplicht om uw opgeslagen goederen zelf te verzekeren. 

Op het terrein vanaf de openbare weg geldt een snelheidslimiet van 10 km/h. Binnen de vestiging van Vonk Opslag geldt een maximumsnelheid van 5km/h.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor een lijst van goederen die niet zijn toegestaan om op te slaan, zoals gevaarlijke materialen, illegale goederen en bederfelijke producten.

De huurder krijgt een persoonlijke toegangscode die het mogelijk maakt de vestiging van Vonk Opslag binnen te komen. Telkens als huurder toegang wil tot de opslagunit dient deze gebruik te maken van deze persoonlijke code. De huurder dient zich altijd te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het verlaten van Vonk Opslag. De code is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden.

Huurder is verantwoordelijk voor de netheid van zijn eigen opslagunit. Huurder is verplicht vuil en afval op verantwoordelijke wijze af te voeren. Het is niet toegestaan om enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal e.d. achter te laten op of op omliggend terrein van Vonk Opslag.

Huurder dient verhuurder in het bezit te stellen van de mogelijkheden de opslagruimte te kunnen openen.

Vonk Opslag is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van opgeslagen goederen. Zorg ervoor dat u voldoende verzekerd bent. Als derden, waaronder controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties, zich met of zonder bewering van recht feitelijk toegang verschaffen tot het gehuurde, aanvaardt verhuurder geen aansprakelijkheid.

Huurder stelt verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van wijzigingen in contactgegevens of andere relevante informatie.

Geef ons tijdig op de hoogte dat u de opslagunit niet langer nodig heeft. Wij werken met een opzegtermijn van 1 maand. Volg het juiste proces voor opzegging zoals beschreven in de overeenkomst. 

Respecteer de gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Laat geen persoonlijke bezittingen achter in gedeelte ruimtes en houdt het schoon.

Lees de algemene voorwaarden en bovenstaande huisregels in zijn geheel goed door.

Klik hieronder voor

Algemene Voorwaarden

Scroll naar boven